GalerieHistorie klubuOdkazyLokality
Bližší informace o ČSS
Více informací o České speleologické společnosti najdete zde.
Pokud by vás zaujalo tajemství podzemního světa a měli byste chuť se zapojit do hledání prostor, kam lidská noha dosud nevstoupila, můžete se k naší skupině připojit.
Na těchto stránkách je popsána naše činnost a její výsledky. Budeme jedině rádi, pokud se na nich budete chtít také podílet.
Zde si můžete stáhnout přihlášku ke členství v České speleologické společnosti. Přihláška slouží podle stanov ČSS k registraci zájemce o členství. Člena přijímá základní organizace ČSS na své členské schůzi.

Přihlášku zašlete na adresu: ZO ČSS 1-11 Barrandien

Přihláška za člena ČSS
Hlavní strana
Aktualizováno: 2.6.2008
© Luděk Vlk 2007