Literatura
Ostatní lokality
Evidenční číslo
123
Evidenční číslo ANP
-
Lokalizace
Propast leží v nadmořské výšce 519 m n. m., 140 m od hraničního mezníku XII/45-8 pod azimutem 292°, cca 10 m vedle cesty vedoucí od tohoto mezníku. IČ je osazeno ve skalním bloku pod stromem v Z stěně ústí..
Souřadnice
Délka
Denivelace
112 m
Mapa
Historie výzkumu
1995 - objevena ZO ČSS 1-11 Barrandien

1997 - vylezení Kubálkovy galerie

1998 - objev další šachty

Popis propasti
Propast byla objevena v roce 1995 ZO 1-11Barrandien. Její ústí je vyvinuto v mělké propadlině na puklině směru 153° a má rozměry 3 x 1,5 m. Následuje vstupní šachta, pro kterou jsou v hloubce zhruba 6 m charakteristické skalní hodiny. Po dalších dvou metrech přechází zprvu kolmá šachta v silně ukloněnou puklinu, jejíž dno vyplňují sedimenty. Ta potom cca 12 m pod povrchem ústí do další již rozlehlejší vertikály, ve které se nachází v hloubce okolo 14-ti metrů prostorná zahliněná etáž ze dvou stran ohraničená stěnami propasti, ze třetí mohutným sintrovým sloupem. Přibližně v této úrovni přetíná další pokračování vertikály také skalní most, který tak propast dělí do dvou souběžných šachet, z nichž první a zároveň menší je vymezena etáží a právě tímto mostem a druhá se rozkládá za ním. Po dalších třech metrech se obě souběžné šachty opět spojují do jedné mohutné prostory, jejíž stěny jsou pokryty množstvím sintrových náteků a další výzdobou.
V hloubce asi 24 m pod povrchem se ve stěně hlavní šachty otevírá první ze dvou rozlehlých galerií (Kubálkova galerie) s výraznou krápníkovou výzdobou. Druhá o něco menší se pak nachází o dalších patnáct metrů hlouběji cca 5 m nade dnem propasti. Vlastní dno vertikály v hloubce 44 m je tvořeno hlinitými sedimenty společně s množstvím řícených skalních bloků mohutného závalu, do kterého míří výrazný průstup s velmi dobře patrným odvodněním prostory.
Přímo naproti spodní z obou galerií stoupá ode dna směrem k protější stěně příkrý zasintrovaný suťový svah. Zde cca dva metry nad jeho vrcholem je ve stěně dobře patrné vyústění boční chodby z níž je do prostory transportováno množství materiálu, podle kosterních pozůstatků zřejmě až odněkud z blízkosti povrchu.
V r. 1997 byla vylezena Kubálkova galerie, na které je krásná sintrová výzdoba a krápníková výzdoba. Z galerie vedlo úzké neprůlezné hrdélko do další šachty. V r. 1998 se po odstranění kamenů v průlezu podařilo proniknout do další šachty, která dosahuje hloubky 43 m. Z jejího dna pokračují dvě další úzké šachty. Ta, která vede z nejníže položené části dna, je hluboká 16 m a dá se jí sestoupit do dómu s krásnou výzdobou a vrstvou rozpukaného bláta ne jejím dně. V tomto místě byla naměřena koncentrace 2,5% CO2. Hloubka tohoto místa činí - 87 m.
Ze dna hlavní šachty bylo proniknuto do svislé šachty o rozměrech 1 x 1,5 m a hloubce 30 m. Tím se celková hloubka propasti posouvá na 112 m. V současné době se jedná o nejhlubší propast na slovnské straně Dolného vrchu.
Pro celou propast je charakteristická nádherná sintrová výzdoba včetně sintrových vodopádů a heliktitů. V propasti byly I. Baroněm (PřF MU Brno) v roce 2000 zjištěny troglobiontní organizmy - endemický štírek Neobissium slovacum (Arachnida) a chvostoskok Arrhopalites intermedius (Collembola), který byl na území Slovenska zjištěn vůbec poprvé. Nálezy určoval ve stejném roce Dr. Ľ. Kováč (Zoologický ústav SAV, prac. Košice).
Hlavní strana
Aktualizováno: 18.2.2007
© Luděk Vlk 2007