Literatura
DRAGOUN J.: Karlštejnský kurýr, 8, 1997 - Jeskyně Marie-pokračování o tajích a krásách krasového podzemí
Ostatní lokality
Evidenční číslo
25-024
Lokalizace
Vstup do jeskyně tvoří dva vchody. První, přirozený vchod (25-024/A) se nachází v jižní stěně Beranovu lomu, který leží nedaleko obce Karlštejn. Druhý, uměle rozšířený vchod (25-024/B) se nachází na dně lomu a je zabezpečen stejně jako první vhcod uzávěrem.
Souřadnice
Délka
120 m
Denivelace
25 m
Mapa
Historie výzkumu
1987 - objev jeskynního dómu

Popis jeskyně
Přirozený vchod u úpatí jižní stěny Beranova lomu vede 7 m dlouhou plazivkou do chodby, která je orientována v SV-JZ směru. V jihovýchodním směru pokračuje chodba cca 13 m do místa, ve kterém se lomí směrěm k okraji lomové stěny. V opačném směru pokračuje puklinová chodba asi 6 m, kde ústí do jeskynního dómu s bělostnými krápníky, záclonkami, brčky, podlahovými sintry. V dómu se nacházejí i krásně modelované stěny.
V průběhu výzkumu jeskyně vyvstal problém s transportem materiálu, aby nedošlo k poškození nádherné výzdoby. Proto byl otevřen druhý vchod ze dna dómu, kterým se mohl transportovat materiál ven z jeskyně. Přes řadu nadějných pokusů zde nedošlo k podstatným objevům.
Jeskyně je v současné době v konzervaci. Probíhá pouze nezbytná kontrola technického zabezpečení, kterou zajišťuje pracovní skupina Babyka.
Hlavní strana
Aktualizováno: 15.2.2007
© Luděk Vlk 2007