Literatura
DRAGOUN J.: Karlštejnský kurýr, 9, 1997 - Další objevy v Beranově lomu v letech 1988-90
Ostatní lokality
Evidenční číslo
25-027
Lokalizace
Vchod do jeskyně Kalhoty leží v severní stěně Beranova lomu, který leží nedaleko obce Karlštejn. Vchod do jeskyně je situován pár metrů od vchodu do jeskynního systému Severní-Dynamitka.
Souřadnice
Délka
15 m
Denivelace
Mapa
Historie výzkumu
Popis jeskyně
Jedná se o jednoduchou jeskyni délky 15 m. Jeskyně je evidentně propojena s jeskynním systémem Severní-Dynamitka.
Jeskyně je v současné době v konzervaci. Probíhá v ní pouze nezbytná kontrola technického zabezpečení, kterou zajišťuje pracovní skupina Babyka.
Hlavní strana
Aktualizováno: 6.3.2007
© Luděk Vlk 2007