Literatura
Ostatní lokality
Evidenční číslo
255
Evidenční číslo ANP
-
Lokalizace
Propast se nachází JV od bývalé hájovny Szabó-pallag, v oblasti velikého členitého závrtu, který je tvořen soustavou menších závrtů. Tento závrt leží na J od cesty, vedoucí od bývalé hájovny Szabó-pallag směrem na VJV. Nadmořská výška vchodu činí 469 m n. m.
Souřadnice
Délka
Denivelace
50 m
Mapa
Historie výzkumu
Propast byla objevena v roce 2005 ZO ČSS 1-11 Barrandien.
Popis propasti
Propast byla objevena v roce 2005. Původní kamenitý propad jevil známky čerstvého pohybu. Byl zde zjištěn nedávný propad, který částečně otevřel ústí propasti. Po jeho vyčištění (odstranění kamení, které by mohlo být pro pohyb v propasti nebezpečné) byl proveden výzkum nového objevu.
Ústí propasti je založeno na puklině S-J. Rozměry ústí jsou 2 x 1 m. Západní okraj ústí tvoří svislá skalní stěna, východní stěna se nálevkovitě zužuje z původní šířky 1 m do hloubky 2 m na rozměr 40 cm. Z toho místa se puklina dále zužuje na rozměr 35 cm (toto místo je obtížně průlezné díky skalním žebrům, které zužují v některých místech puklinu na šířku 6 cm, a vyžaduje průstup s pomocí jiné, než standardní jednolanové techniky). V – 5 m se puklina směrem ke dnu prodlužuje na 2,5 – 3,5 m, postupně se i rozšiřuje na 1 – 1,5 m. V hloubce –20 m se v severní hraně pukliny nachází malé okno s rozměry 60 x 40 cm. Okno ústí do paralelního zasintrovaného komínku, který se zdá být neprůlezný. Rovné dno leží v hloubce 26,5 m a skládá se z drobné suti a hlíny. Jeho rozměry jsou 2 x 1,5 m. Západní stěna vstupní šachty si zachovává svislý charakter a je osintrována bez výrazných útvarů. Východní stěna je pokryta silnějšími sintry a náteky a celou prostoru rozdělují 2 stalagmity. Stěna mezi stalagmity a zvláště pak spodní stalagmit jsou pokryty hnědými pizolity.
Puklina pokračuje jižním směrem 7,5 m, dno příkře spadá do hloubky 30 m. Zde je patrné výrazné řícení. Je zde odštěp sintrové desky, který vystupuje 1 m pod úhlem 45°nad následující šachtu. Na něm stojí odlomený, několik metrů vysoký, sintrový sloup o průměru 0,8 m, který je opřený o skalní stěnu šachty. Strop pukliny směřuje k povrchu pod vedlejší propad a nebyl podrobně dosud zkoumán. Druhá šachta propasti se nachází na křížení puklin 180° a 260° a je tvořena 2 paralelními šachtami. Západní je vytvořena na téže puklině jako celá propast a klesá do hloubky 37 m. Její šířka je max. 1 m a délka 4 m. Skalním oknem ústí do východní šachty. Východní šachta má kruhovitý tvar a klesá do hloubky 37 m, kde je rovné dno s otvorem a skalním prahem. Po jeho překročení pokračuje třetí šachta oválného tvaru přes velké řícené a zasintrované skalní bloky na dno v hloubce 48 m.
Dno je ukloněno ve směru 260°. Svah končí elipsovitým skalním oknem 80 x 50 cm, které ústí do komůrky vysoké cca 2 m a s rozměrem 1 x 1,5 m. Zde je patrné výrazné křížení puklin, kde ve směru 180° pokračuje u dna směrem do boku cca 1,5 m dlouhá kapsa. Ve směru 260° u dna pokračuje vodorovný trativod s kosočtvercovým profilem. Trativod má výšku max. 15 cm a je dlouhý min. 2 m.
V průběhu výzkumu propasti (12.7. 2005) byla měřena koncentrace oxidu uhličitého. Koncentrace tohoto plynu byla: dno propasti (-50m): 0,7%, hloubka -30 m: 0,5%, hloubka -5 m: 0,3%.
Hlavní strana
Aktualizováno: 2.3.2007
© Luděk Vlk 2007