Literatura
HRADECKÝ P., HROMAS J., STÁRKA V., VALEŠ Z., 1974: Propasti planiny Dolný vrch ve Slovenském krasu. Čs. kras 26, 53

VOJÍŘ V., 1973: Dolný vrch, I. etapová zpráva o speleologickém průzkumu. Speleologický klub Praha. Archiv ČSS. Praha

HAVLÍČEK D., VOJÍŘ V., 1984: Speleologický průzkum Dolného vrchu. Slovenský kras XXII, 2213

LYSENKO V., 1974: Dolný vrch - Vecsembükk 1974 (závěrečná zpráva). Archiv ČSS. Praha

NOVOTNÝ J., 1983: Dolný vrch 1983. Pracovní expediční zpráva. Archiv ČSS. Praha

VLK L., HAVLÍČEK D., 1994: Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984 - 1993. Slovenský kras XXXII, 143

PISKAČ C., ZÁVIŠKA M., 1992: Dolný vrch 1992. Expediční zpráva ZO ČSS 1-11 Barrandien. Archiv ČSS. Praha

KÓSA A., 1992: Atlas Dolného vrchu. Archiv ČSS. Budapest

VLK L. a kol., 1993: Dolný vrch 1993. Expediční zpráva ZO ČSS 1-11 Barrandien. Archiv ČSS. Praha

HAVLÍČEK D., VLK L., 1991: Dolný vrch 1991. Expediční zpráva ZO ČSS 1-11 Barrandien. Archiv ČSS. Praha

Ostatní lokality
Seznam jeskyní
Název
Lok. č.
Nad Paklánom
001
Komária
002
Malá
003
Trativodná
004
Martinova
005
Goliášova
006
Davidova
007
Forintová
008
V skalke
009
Diera (propast Lácova)
010
Meteor barlang
011
Skřivánkova
012
Odtoková
013
Pod skalou
014
Lônová
015
Kokón
016
Félembernyi barlang
017
Kigyós barlang
018
Slonia
019
Za stromom
020
Nábojová
021
Prielezná
022
Šikmá
023
Milá
024
Nad bivakom
025
Pod vrchom Bodóstétö
026
Pod vrchom Žmeň
027
Klin
028
Svedecká
029
Zimná
030
Pod lebkou
031
Prastarý výver
032
Zavalená
033
Malá Oltárna
034
Za topolom
035
Veľkonočná (Džura)
Korytnačia nôžka
037
Pálova
038
Krysty
039
Pri mrtvej lani
040
Pri výhľade
041
Zrúcená II
042
Šezmetrová
043
Zrúcená I
044
Pod jazvečí skalou
045
Polovnícká
046
Jaskyňa pod skalní stěnou
047
Nászút barlang
048
Dusa 1.sz barlang
049
Játék barlang
050
Kígyós barlang
051
Borz barlang
052
Csörgö-forrás barlangja
053
Hosszú-tetöi-julcsa barlang
Kastélykerti I. sz barlang
055
Kastélykerti II. sz barlang
056
Macska lyuk
057
Magas-tetöi barlang
058
Csempész barlang (Butyka-völgyi barlang)
059
Szarvas-kerti barlang
060
Vecsem-árvizi forrásszaj
061
Frank barlang
062
Kopasz-vigasz barlang
063
Kopaszaly-oldali 2 sz.víznyelöbarlang
064
Kopaszgaly-oldali barlang
065
Lackó-barlang
066
Pérecs-nyelö
067
Pócsa-köi-víznyelöbarlang
068
Dögszag-barlang
069
Kacor-barlang
070
Kecskés-kúti-barlang
071
Káposztás-kerti-forrásbarlang
072
Kongófö-barlang
073
Ménes-barlang
074
Szölö-zsomboly
075
Vacsora-barlang
076
Vecsem-forrásbarlang
077
Zúgó-forrás-feletti-hasadék
078
Kukova jaskyňa
079
Jaskyňa krížnych ciest
080
081
Jaskyňa pod cestou
082
Hrobárova jama
083
Borszuk vár
084
Náhorní planina Dolný vrch je plochá, převážně mírně ukloněná k jihu, resp. jihovýchodu a vyskytuje se na ní velké množství krasových jevů - škrapy, škrapová pole, závrty, propadliny, krasové deprese, jeskyně a propasti. Zajímavou formou jsou kužele a kopce Dolného vrchu, např. kóta Pavlovský vrch (611 m n.m.). Tyto formy jsou pravděpodobně pozůstatky tropického krasu a představují nejstarší zbytky reliéfu původního krasu. Náhorní planina Dolný vrch /Alsó Hégy je podélně rozdělena státní hranicí mezi Slovenskou republikou a Maďarskem, což ještě donedávna komplikovalo speleologický průzkum, jehož cílem byl průzkum krasového území jako celku. Území na slovenské straně je součástí Slovenského krasu, na maďarské straně patří pod národní park Aggteleki Némzeti Park.
Naše skupina pracuje na této planině již řadu let a hlavním úkolem speleologického průzkumu je jednak jeskyňářské bádání a vyhledávání nových krasových jevů a jejich další průzkum, jednak i systematické zpracovaní a evidence krasových jevů. Výsledkém této práce by mělo být zpracování všch krasových jevů do jedné databáze propojené s geografickým informačním systémem.
Na Dolném vrchu spolupracujeme s oblastními skupinami Slovenské speleologické společnosti v Turni nad Bodvou (OSS Jána Majku) a v Košicích (OSS Drienka).
Hlavní strana
Aktualizováno: 15.10.2007
© Luděk Vlk 2007