KALENDÁŘ AKCÍ
Jeskyně nad Kačákem
7.6. 2008
Lezecký den na Chlumu
14.6. 2008
Valná hromada ČSS
11.10. 2008
Informace viz Oběžník č. 88/2007
Soví propast